GH—100多功能豪华型智能康复仪
发布日期:2014-09-11 查看次数:34217

   


   适用于风湿性关节炎、类风湿性关节炎、颈椎病、肩周炎、腰肌劳损、坐骨神经痛、软组织挫伤、偏瘫恢复的辅助治疗。

 
 

关闭